Być Romką w XXI wieku

Seminarium „Być Romką w XXI wieku”
„Nasze doświadczenia wyraźnie pokazują, że bez udziału kobiet romskich wiele działań realizowanych w Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce nie udałoby się zrealizować, gdyby nie aktywność kobiet” podkreślił Tomasz Siemoniak sekretarz stanu w MSWiA podczas seminarium „Być Romką w XXI wieku”. Seminarium, które odbyło się 5 kwietnia br. w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, poświęcone było roli społecznej i sytuacji kobiet romskich.

Inicjatorem spotkania było Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania.

W seminarium wzięli udział także przedstawiciele stowarzyszeń romskich, administracji publicznej i eksperci związani z tematyką romską, w tym Krystyna Markowska, prezes Stowarzyszenia Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce; Robert Bladycz, prezes Stowarzyszenia Asystentów Romskich w Polsce, przedstawiciel mniejszości romskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych; Ryszard Galla, zastępca przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP. W spotkaniu uczestniczyli również Magdalena Kochan, przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Kobiet oraz pełnomocnicy ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz ds. mniejszości romskiej.

Podczas spotkania została przeanalizowana obecna sytuacja kobiet romskich w Polsce.

Seminarium towarzyszyła wystawa „Romowie”, na której zostały zaprezentowane m.in. wybrane fotografie Tomasza Tomaszewskiego z zakresu „Cyganie – inni ludzie tacy jak my”, rzeźby i obrazy Małgorzaty Mirgi-Tas i Karola Gierlińskiego oraz eksponaty z kolekcji romskiej Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, w Starej Pomarańczarni od 5 do 17 kwietnia br.

Seminarium odbyło się w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

za http://www.mswia.gov.pl/

Authors
Top