Cudzoziemcy articles

Prawa migrantów w praktyce

Prawa migrantów w praktyce

Data publikacji : 25.07.2012 Projekt pn. “Prawa migrantów w praktyce” Projekt realizowany przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Państwową Inspekcją Pracy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Jego celem jest ułatwianie integracji obywateli państw spoza Unii Europejskiej w Polsce poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków oraz poprzez podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji i wyzyskowi migrantów w Polsce.…

Infolinia dla migrantów

Infolinia dla migrantów Pod specjalnym numerem telefonu 22 490 20 44 migranci mogą uzyskać informacje dotyczące m.in. pobytu i pracy w naszym kraju. Infolinia skierowana jest zarówno do migrantów, którzy przebywają w naszym kraju, jak również do tych, którzy wkrótce przyjadą do Polski i posiadają prawo legalnego pobytu w naszym kraju przez przynajmniej rok.…

Nielegalny pobyt?

Nielegalny pobyt? Abolicja dla cudzoziemców szansą na zmianę Od 2 miesięcy trwa abolicja dla cudzoziemców, nielegalnie przebywających w Polsce. Tylko w styczniu i lutym ponad 3,5 tys. cudzoziemców złożyło już wnioski o zalegalizowanie swojego pobytu w Polsce, więcej niż podczas abolicji z 2003 i 2007 roku.…

szansa cudzoziemców na zalegalizowanie pobytu w Polsce

Abolicja – szansą cudzoziemców na zalegalizowanie pobytu w Polsce Od ponad miesiąca trwa abolicja dla cudzoziemców chcących zalegalizować swój pobyt w Polsce. W całym kraju urzędnicy przyjęli już około 3 tys. wniosków. Cudzoziemcy, którzy chcą zalegalizować swój pobyt w Polsce to w większości obywatele Wietnamu, Ukrainy i Armenii, ale także Chińczycy, Rosjanie czy Białorusini.…

O współpracy polsko-litewskiej

O współpracy polsko-litewskiej Od 6 do 7 lutego br. w Wilnie odbywało się kolejne, XIV posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Spotkaniu przewodniczyli Piotr Stachańczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Sigitas Šiupšinskas, litewski wiceminister spraw wewnętrznych. Podczas spotkania komisja przedyskutowała najważniejsze kwestie pojawiające się we współpracy polsko-litewskiej oraz określiła zadania trzech grup eksperckich ds.…
Top