Wietnamczycye articles

Wietnamczycy w Polsce

Wietnamczycy w Polsce

Wietnamczycy w Polsce autorem artykułu jest Ewa Paduch Masowość zjawiska migracji Wietnamczyków sprawiła, że stali się oni grupą wyróżniającą się w Polsce na tle innych grup imigrantów i to nie tylko z powodów odmienności antropologicznej, rzeklibyśmy- rasowej. Według danych szacunkowych w Polsce przebywa obecnie ponad 20 tys..…
Top