Religia articles

Religia Romów

Religia Romów

Romowie nie mają własnej religii i przyjmują religię dominującą w kraju ich pobytu. Są wsród nich katolicy, prawosławni, protestanci i muzułmanie, jednak nie przywiązują zbytniej wagi do liturgii i łączą obrzędy religijne z własną tradycją. Pierwotne wierzenia Cyganów uformowały z czasem skomplikowany system reguł moralnych czy zakazów stykania się z pewnymi przedmiotami, osobami albo zwierzętami lub zakazów dokonywania pewnych czynności.…
Top