Mniejszości Obyczaje i kultura Pochodzenie Romów

Etymologia – Cyganie

We współczesnych językach europejskich Romowie znani są pod różnymi nazwami, w większości zbliżonymi w brzmieniu do pol. Cygan. Dawniej łączono pochodzenie tego etnonimu zwykle, choć

We współczesnych językach europejskich Romowie znani są pod różnymi nazwami, w większości zbliżonymi w brzmieniu do pol. Cygan.

Dawniej łączono pochodzenie tego etnonimu zwykle, choć nieraz z różnymi zastrzeżeniami, ze źródłem greckim.

Najnowszą pracą na ten temat jest artykuł w roczniku ‘Studia Etymologica Cracoviensia’ 7 (2002), str. 159-169, gdzie owa etymologia grecka została poddana słusznej krytyce ze względów fonetycznych i kulturowo-historycznych, a w jej miejsce zaproponowano nową, jak się wydaje: najlepszą dzisiaj, etymologię wyprowadzającą ten etnonim poprzez pośrednictwo języków słowiańskich ostatecznie z kipczackiego (z rodziny językowej tureckiej) wyrazu o znaczeniu “biedny, ubogi”.

Źródło: wikipedia.org

A to już wiesz?  Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Austria podpisały w Bratysławie deklarację o zwalczaniu przestępczości

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy