Etymologia – Romowie

Większość Cyganów określa się mianem Rom, bez względu na przynależność do poszczególnych grup. Rom w języku romani, czyli po cygańsku, oznacza mężczyznę i męża (por. romňi = kobieta lub żona; roma = ludzie) i wywodzi się od sanskryckiego doma.

Według językoznawców, nazwa ta odnosiła się do członków tej samej kasty.

Źródło: wikipedia.org

Authors
Top