Mniejszości Obyczaje i kultura Pochodzenie Romów

Język Romów

Cyganie posługują się licznymi dialektami języka romskiego (romani). Mimo silnego przywiązania do tradycji, niektóre grupy Romów zatraciły niemal zupełnie swój język, jak np. Romowie w Hiszpanii (Caló) czy w Wielkiej Brytanii.

Należy zauważyć, że nie istnieje jakikolwiek związek między etymologią słowa Romowie a nazwą miasta Rzym (Roma) czy też Rumunią i językiem rumuńskim.

Źródło: wikipedia.org

Similar Posts