Cudzoziemcy

Nielegalny pobyt?

Nielegalny pobyt? Abolicja dla cudzoziemców szansą na zmianę Od 2 miesięcy trwa abolicja dla cudzoziemców, nielegalnie przebywających w Polsce. Tylko w styczniu i lutym ponad

Nielegalny pobyt? Abolicja dla cudzoziemców szansą na zmianę
Od 2 miesięcy trwa abolicja dla cudzoziemców, nielegalnie przebywających w Polsce. Tylko w styczniu i lutym ponad 3,5 tys. cudzoziemców złożyło już wnioski o zalegalizowanie swojego pobytu w Polsce, więcej niż podczas abolicji z 2003 i 2007 roku. Jak dotąd z szansy na legalizację pobytu skorzystali głównie obywatele Wietnamu, Ukrainy i Armenii, ale także Chińczycy, Rosjanie czy Białorusini. Dzwoniąc pod numer telefonu: 48 22 60 175 25 oraz kierując pytania pod adresem poczty email: [email protected] można uzyskać bliższe informacje na temat abolicji.

W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców działa telefon informacyjny dla cudzoziemców chcących zapytać o abolicję. Pod numerem telefonu: 22 601 75 25 udzielane są informacje, także w językach: angielskim, rosyjskim oraz wietnamskim. Numer jest czynny w poniedziałki, środy i czwartki, w godzinach: 8.15 – 17.00 oraz we wtorki i piątki od godz. 15.30 do 20.00. Informacje są udzielane także elektronicznie, pod adresem poczty email: [email protected] można przesyłać pytania dotyczące abolicji.

Ponadto w urzędach wojewódzkich, gdzie można składać wnioski i na stronach internetowych urzędów można uzyskać szczegółowe informacje na ten temat. Pomoc cudzoziemcom m.in. przy wypełnianiu wniosków udzielają także organizacje pozarządowe.

W kampanię informacyjną od samego początku włączyły się także m.in. organizacje pozarządowe. Fundacja Afryka Inaczej pomaga cudzoziemcom pochodzenia afrykańskiego w wypełnianiu wniosków o abolicję. Z fundacją można skontaktować się drogą elektroniczną, email: [email protected] lub telefonicznie pod numer 662973677 lub 883348287.

Fundacja „Ocalenie” przeprowadziła dotąd kilkanaście spotkań w ośrodkach dla uchodźców w Polsce oraz z osobami mieszkającymi poza ośrodkami. Pracownicy fundacji, będący obywatelami Czeczenii, Algierii i Gruzji, cały czas pomagają cudzoziemcom składać do wojewodów wnioski o abolicję.

W ramach kampanii Polska Akcja Humanitarna pomaga cudzoziemcom chcącym skorzystać z abolicji, w wypełnianiu wniosków o legalizację pobytu. Wolontariusze PAH-u zapraszają do biur znajdujących się na terenie Warszawy, Krakowa i Torunia – od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-17:00. Informacje są udzielane m.in. w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

A to już wiesz?  już przeszło dwa tysiące osób złożyło wnioski o zalegalizowanie swojego pobytu w Polsce

Wszystkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania do abolicji można znaleźć na stronie internetowej www.abolicja.gov.pl. Na stronie tej cudzoziemcy znajdą także formularze wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na terenie Polski (także w języku rosyjskim oraz wietnamskim), a ponadto praktyczne porady: jak prawidłowo wypełnić wniosek o abolicję, adresy urzędów wojewódzkich, organizacji pozarządowych i punktów informacyjnych. Informacje dostępne są w językach: angielskim, rosyjskim, wietnamskim.

Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znajduje się poradnik informacyjny dotyczący abolicji, w czterech wersjach językowych: angielskim, rosyjskim, wietnamskim i ukraińskim. Dzięki nim cudzoziemcy mogą dowiedzieć się na temat możliwości zalegalizowania swojego pobytu w Polsce.

Wojewodowie w całym kraju od początku stycznia br. przyjmują wnioski od cudzoziemców. Dotąd wpłynęło już łącznie ponad 3,5 tys. wniosków o abolicję, z czego najwięcej przeszło 2 tys. 700 w województwie mazowieckim. Najliczniej o abolicję występują obywatele Wietnamu, Ukrainy i Armenii.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypomina, że z abolicji mogą skorzystać cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nielegalnie 1 stycznia 2012 roku, a ponadto ich pobyt w naszym kraju jest:

nieprzerwany co najmniej od 20 grudnia 2007 roku,
nieprzerwany co najmniej od 1 stycznia 2010 roku, którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu
oraz
wobec których 1 stycznia 2010 roku trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku.

Zalegalizowanie pobytu odbywa się w formie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, które jest udzielane na 2 lata. W tym czasie cudzoziemiec może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez zezwolenia oraz prawnie uregulować swój dalszy pobyt w Polsce. Postępowania w tych sprawach prowadzą wojewodowie.

Wniosek o zalegalizowanie pobytu cudzoziemcy można składać do 2 lipca 2012 roku, do wojewody właściwego ze względu na miejsce ich pobytu. Wnioski te są przyjmowane przez pracowników wydziałów lub oddziałów do spraw cudzoziemców urzędów wojewódzkich.

A to już wiesz?  szansa cudzoziemców na zalegalizowanie pobytu w Polsce

http://www.msw.gov.pl/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy