Mniejszości Obyczaje i kultura

Obyczaje i kultura Romów

Ponieważ Cyganie żyją w diasporze i podlegają wpływom rozmaitym wpływom lokalnym, ich kultura i organizacja społeczna podlegają silnemu zróżnicowaniu. Jednak wspólną cechą jest silne poczucie

Ponieważ Cyganie żyją w diasporze i podlegają wpływom rozmaitym wpływom lokalnym, ich kultura i organizacja społeczna podlegają silnemu zróżnicowaniu.

Jednak wspólną cechą jest silne poczucie wspólnoty i przywiązanie do tradycji.

Jest to najprawdopodobniej spuścizna podziału kastowego i wierzeń ich indyjskich przodków. Tezę tę potwierdza etymologia nazwy własnej – Roma.

Źródło: wikipedia.org

A to już wiesz?  XXVII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy