Mniejszości Obyczaje i kultura

Obyczaje i kultura Romów

Ponieważ Cyganie żyją w diasporze i podlegają wpływom rozmaitym wpływom lokalnym, ich kultura i organizacja społeczna podlegają silnemu zróżnicowaniu.

Jednak wspólną cechą jest silne poczucie wspólnoty i przywiązanie do tradycji.

Jest to najprawdopodobniej spuścizna podziału kastowego i wierzeń ich indyjskich przodków. Tezę tę potwierdza etymologia nazwy własnej – Roma.

Źródło: wikipedia.org

Similar Posts