Współpraca międzynarodowa

Polska i Irlandia będą wspólnie zwalczać przestępczość zorganizowaną oraz współpracować w zakresie readmisji

Polska i Irlandia będą wspólnie zwalczać przestępczość zorganizowaną oraz współpracować w zakresie readmisji

W sobotę, 12 maja 2001 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Biernacki podpisał z Ministrem Sprawiedliwości Irlandii Johnem O’Donoghue umowę o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Obie strony, zobowiązały się w niej do współpracy nie tylko w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, ale również w zapobieganiu zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Wśród tych zagrożeń wymienia się przede wszystkim: zorganizowane grupy przestępcze, korupcję, nielegalną migrację, pedofilię, rozpowszechnianie pornografii, pranie brudnych pieniędzy, kradzież i nielegalny obrót bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi oraz handel narkotykami. Zgodnie z umową, polska i irlandzka policja będą wymieniać informacje o osobach uczestniczących w przestępstwach, o strukturze i sposobie działania organizacji przestępczych, o wynikach badań i ekspertyz kryminalistycznych.

Dzięki umowie, służby obu państw będą mogły niezwłocznie podjąć właściwe działania policyjne. Umowa nie dotyczy jednak pomocy prawnej w sprawach karnych oraz ekstradycji.
Podpisana umowa zapewnia współpracę naukową polegającą na wymianie informacji i doświadczeń m. in. o metodach zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz o nowych formach przestępczego działania.
Do tej pory Polska podpisała umowy o współpracy w zwalczaniu przestępczości z Finlandią, Litwą, Ukrainą, Belgią i Hiszpanią. Trwają prace nad umowami z Meksykiem, Indiami, Bułgarią i Rumunią. Trwają negocjacje z Uzbekistanem, Wietnamem, Szwecją, Rosją, Meksykiem, Kazachstanem i Rumunią. Polska posiada podpisaną umowę z Niemcami lecz obecnie trwają prace nad nową umową
Podczas wizyty obaj ministrowie podpisali także umowę o readmisji, która reguluje kwestie przekazywania i przyjmowania osób nielegalnie przebywających na terenie Polski i Irlandii. Obie strony zobowiązały się, że będą bez zbędnych formalności przyjmować każdą osobę, która nie spełnia obowiązujących na terenie jej kraju warunków dla wjazdu lub pobytu. W razie potrzeby, cudzoziemcowi wydawana będzie bezpłatnie wiza tranzytowa oraz zapewniony konwój, “aż do chwili gdy dotrze on do miejsca swego przeznaczenia”.

Dotychczas Polska podpisała umowy o readmisji z państwami grupy Schengen, Bułgarią, Czechami, Rumunią, Słowacją, Ukrainą, Chorwacją, Mołdawią, Grecją, Węgrami, Litwą, Szwecją, Słowenią, i Niemcami. Na realizację czekają projekty umów m.in. z Hiszpanią, Armenią, Wielką Brytanią, Austrią, Chinami i Wietnamem.

http://www.msw.gov.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy