Mniejszości Religia

Religia Romów

Romowie nie mają własnej religii i przyjmują religię dominującą w kraju ich pobytu. Są wsród nich katolicy, prawosławni, protestanci i muzułmanie, jednak nie przywiązują zbytniej

Romowie nie mają własnej religii i przyjmują religię dominującą w kraju ich pobytu. Są wsród nich katolicy, prawosławni, protestanci i muzułmanie, jednak nie przywiązują zbytniej wagi do liturgii i łączą obrzędy religijne z własną tradycją.

Pierwotne wierzenia Cyganów uformowały z czasem skomplikowany system reguł moralnych czy zakazów stykania się z pewnymi przedmiotami, osobami albo zwierzętami lub zakazów dokonywania pewnych czynności. Uważa się, że w dawnej ojczyżnie Romowie byli wyznawcami hinduizmu. Teorię tę wspiera romskie słowo truszul oznaczające krzyż, które wywodzi się od nazwy trójzębu – atrybutu boga Śiwy.

Źródło: wikipedia.org

A to już wiesz?  Etymologia - Cyganie

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy