Mniejszości Obyczaje i kultura

Romanipen

Romanipen jest to ogólnie pojęta całość zasad wzajemnego odnoszenia się do siebie w społeczności romskiej. Romanipen nie obejmuje stosunków z obcymi, z gadziami. Romowie w

Romanipen jest to ogólnie pojęta całość zasad wzajemnego odnoszenia się do siebie w społeczności romskiej. Romanipen nie obejmuje stosunków z obcymi, z gadziami. Romowie w swej kulturze centralną rolę przywiązują do pojęcia skalania: czystości i nieczystości.

Przekroczenie zasad powoduje skalanie i stan rytualnej nieczystości, a najgorszą karą jest wydalenie z własnej społeczności. Ważne miejsce w zasadach romanipen zajmują także zakazy związane z kobietą.

Romanipen jest również interpretowane jako cygańskość, swoisty nakaz manifestowania swej identyfikacji z romskim etosem, uznania go za wartość najwyższą, język romani, solidarności z członkami własnej zbiorowości (obowiązuje tu – podobnie jak u Żydów – “podwójna” moralność, w myśl której wiele czynów potępianych wobec “swoich” jest aprobowanych w stosunku do nie-Cyganów, gadziów), celebrowania obrzędów i rytuałów.

za pl.wikipedia

A to już wiesz?  Obyczaje Romów

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy