Mniejszości Obyczaje i kultura

Romowie na świecie

Współczesną populację Romów szacuje się na około 8-10 mln. Większośc zamieszkuje kraje europejskie. Choć największe skupiska znajdują się na Półwyspie Bałkańskim, duże grupy spotykane są

Współczesną populację Romów szacuje się na około 8-10 mln. Większośc zamieszkuje kraje europejskie. Choć największe skupiska znajdują się na Półwyspie Bałkańskim, duże grupy spotykane są także w Ameryce Północnej, krajach byłego Związku Radzieckiego, środkowej i zachodniej Europie, a także na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Południowej.

Do krajów z populacją Cyganów przekraczającą pół miliona należą: Rumunia, Egipt, Hiszpania, Bułgaria,Słowacja, Stany Zjednoczone, Meksyk, Brazylia i Argentyna.

Znacznie mniejsze, choć wciąż liczne grupy spotykane są w krajach byłej Jugosławii, w Czechach, na Węgrzech, w Niemczech, w Grecji, we Włoszech, w Mołdowie oraz w Turcji.

W Polsce mieszka ok. 21 tys. Cyganów.

Źródło: wikipedia.org

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy