Cudzoziemcy

szansa cudzoziemców na zalegalizowanie pobytu w Polsce

Abolicja – szansą cudzoziemców na zalegalizowanie pobytu w Polsce Od ponad miesiąca trwa abolicja dla cudzoziemców chcących zalegalizować swój pobyt w Polsce. W całym kraju

Abolicja – szansą cudzoziemców na zalegalizowanie pobytu w Polsce
Od ponad miesiąca trwa abolicja dla cudzoziemców chcących zalegalizować swój pobyt w Polsce. W całym kraju urzędnicy przyjęli już około 3 tys. wniosków. Cudzoziemcy, którzy chcą zalegalizować swój pobyt w Polsce to w większości obywatele Wietnamu, Ukrainy i Armenii, ale także Chińczycy, Rosjanie czy Białorusini. W urzędach wojewódzkich i na ich stronach internetowych można uzyskać szczegółowe informacje na ten temat. Cudzoziemcy mogą dowiedzieć się więcej o abolicji, także dzwoniąc na infolinię uruchomioną przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Z tej formy kontaktu tylko w pierwszych dniach stycznia br., każdego dnia, korzystało nawet 80 osób.

Cudzoziemcy zainteresowani legalizacją pobytu w Polsce mogą skorzystać z infolinii specjalnie dla nich uruchomionej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Pod numerem telefonu: 00 48 22 60 175 25 oraz pod adresem poczty email: [email protected] udzielane są odpowiedzi na pytania dotyczące abolicji. Każdego dnia pracownicy infolinii pomagają ponad kilkudziesięciu cudzoziemcom. Najczęściej osoby dzwoniące na infolinię pytają o to, czy mogą ubiegać się o abolicję, jakie dokumenty są wymagane, czy brak ważnego dokumentu podróży uniemożliwi im ubieganie się o abolicję, gdzie i kiedy można złożyć wniosek, jakie są opłaty itp. Wszystkie odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć na stronie internetowej www.abolicja.gov.pl. Informacje dostępne są także w językach: angielskim, rosyjskim, wietnamskim. Od 14 października 2011 do końca stycznia 2012 z infolinii i konsultacji bezpośrednich skorzystało 1380 osób. Tylko w pierwszych dniach stycznia br., każdego dnia, z infolinii korzystało nawet 80 osób. Aktualnie na infolinię dzwoni średnio do 40 osób dziennie.

W kampanię informacyjną od samego początku włączyły się także m.in. organizacje pozarządowe. Fundacja „Ocalenie” przeprowadziła dotąd kilkanaście spotkań w ośrodkach dla uchodźców w Polsce oraz z osobami mieszkającymi poza ośrodkami. W spotkaniach informacyjnych wzięły udział osoby narodowości m.in. czeczeńskiej, gruzińskiej, białoruskiej, ormiańskiej, algierskiej czy libijskiej. W trakcie spotkania cudzoziemcy otrzymywali informacje. Rozdawano im także ulotki informacyjne w językach: czeczeńskim, rosyjskim, gruzińskim, angielskim czy francuskim. Cudzoziemcy byli informowani o warunkach abolicji, miejscach składania wniosków i czasu oczekiwania na decyzję. Pracownicy fundacji, będący obywatelami Czeczenii, Algierii i Gruzji, cały czas pomagają cudzoziemcom składać do wojewodów wnioski o abolicję. W ramach kampanii Polska Akcja Humanitarna pomaga cudzoziemcom chcącym skorzystać z abolicji, w wypełnianiu wniosków o legalizację pobytu. Wolontariusze PAH-u zapraszają do biur znajdujących się na terenie Warszawy, Krakowa i Torunia – od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-17:00. Informacje są udzielane m.in. w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Więcej na ten temat można znaleźć pod adresem: www.abolicja.gov.pl

A to już wiesz?  Mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim

Cały czas na stronie internetowej www.abolicja.gov.pl uruchomionej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców publikowane są aktualne informacje, dotyczące trwającej na terenie kraju abolicji. Na stronie tej cudzoziemcy znajdą formularze wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na terenie Polski (także w języku rosyjskim oraz wietnamskim), a ponadto praktyczne porady: jak prawidłowo wypełnić wniosek o abolicję, adresy urzędów wojewódzkich, organizacji pozarządowych i punktów informacyjnych. Zainteresowani abolicją mogą pobrać ze strony ulotki i plakaty informacyjne. Materiały dostępne są także w trzech wersjach językowych: (po angielsku, rosyjsku i wietnamsku).

Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znajduje się poradnik informacyjny dotyczący abolicji, w czterech wersjach językowych: angielskim, rosyjskim, wietnamskim i ukraińskim. Dzięki nim cudzoziemcy mogą dowiedzieć się na temat możliwości zalegalizowania swojego pobytu w Polsce.

O abolicji informują także wojewodowie. Informacje są udzielane bezpośrednio w urzędzie, a także za pośrednictwem stron internetowych urzędów wojewódzkich. W urzędach wojewódzkich, organizacjach pozarządowych, ośrodkach dla cudzoziemców zostały wywieszone plakaty informacyjne „Bądź legalnie.Abolicja.gov.pl”.

Wojewodowie w całym kraju od początku stycznia br. przyjmują wnioski od cudzoziemców. Dotąd wpłynęło już łącznie około 3 tys. wniosków o abolicję, z czego najwięcej przeszło 2 tys. 200 w województwie mazowieckim. Najliczniej o abolicję występują obywatele Wietnamu, Ukrainy i Armenii.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypomina, że z abolicji mogą skorzystać cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nielegalnie 1 stycznia 2012 roku, a ponadto ich pobyt w naszym kraju jest:

nieprzerwany co najmniej od 20 grudnia 2007 roku,
nieprzerwany co najmniej od 1 stycznia 2010 roku, którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu

oraz
wobec których 1 stycznia 2010 roku trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku.

Zalegalizowanie pobytu odbywa się w formie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, które jest udzielane na 2 lata. W tym czasie cudzoziemiec może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez zezwolenia oraz prawnie uregulować swój dalszy pobyt w Polsce. Postępowania w tych sprawach prowadzą wojewodowie.

A to już wiesz?  Abolicja dla cudzoziemców 1 stycznia 2012

Wniosek o zalegalizowanie pobytu cudzoziemcy można składać do 2 lipca 2012 roku, do wojewody właściwego ze względu na miejsce ich pobytu. Wnioski te są przyjmowane przez pracowników wydziałów lub oddziałów do spraw cudzoziemców urzędów wojewódzkich.

Mswia.gv.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy