Cudzoziemcy

szansa cudzoziemców na zalegalizowanie pobytu w Polsce

Abolicja – szansą cudzoziemców na zalegalizowanie pobytu w Polsce
Od ponad miesiąca trwa abolicja dla cudzoziemców chcących zalegalizować swój pobyt w Polsce. W całym kraju urzędnicy przyjęli już około 3 tys. wniosków. Cudzoziemcy, którzy chcą zalegalizować swój pobyt w Polsce to w większości obywatele Wietnamu, Ukrainy i Armenii, ale także Chińczycy, Rosjanie czy Białorusini. W urzędach wojewódzkich i na ich stronach internetowych można uzyskać szczegółowe informacje na ten temat. Cudzoziemcy mogą dowiedzieć się więcej o abolicji, także dzwoniąc na infolinię uruchomioną przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Z tej formy kontaktu tylko w pierwszych dniach stycznia br., każdego dnia, korzystało nawet 80 osób.

Cudzoziemcy zainteresowani legalizacją pobytu w Polsce mogą skorzystać z infolinii specjalnie dla nich uruchomionej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Pod numerem telefonu: 00 48 22 60 175 25 oraz pod adresem poczty email: [email protected] udzielane są odpowiedzi na pytania dotyczące abolicji. Każdego dnia pracownicy infolinii pomagają ponad kilkudziesięciu cudzoziemcom. Najczęściej osoby dzwoniące na infolinię pytają o to, czy mogą ubiegać się o abolicję, jakie dokumenty są wymagane, czy brak ważnego dokumentu podróży uniemożliwi im ubieganie się o abolicję, gdzie i kiedy można złożyć wniosek, jakie są opłaty itp. Wszystkie odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć na stronie internetowej www.abolicja.gov.pl. Informacje dostępne są także w językach: angielskim, rosyjskim, wietnamskim. Od 14 października 2011 do końca stycznia 2012 z infolinii i konsultacji bezpośrednich skorzystało 1380 osób. Tylko w pierwszych dniach stycznia br., każdego dnia, z infolinii korzystało nawet 80 osób. Aktualnie na infolinię dzwoni średnio do 40 osób dziennie.

W kampanię informacyjną od samego początku włączyły się także m.in. organizacje pozarządowe. Fundacja „Ocalenie” przeprowadziła dotąd kilkanaście spotkań w ośrodkach dla uchodźców w Polsce oraz z osobami mieszkającymi poza ośrodkami. W spotkaniach informacyjnych wzięły udział osoby narodowości m.in. czeczeńskiej, gruzińskiej, białoruskiej, ormiańskiej, algierskiej czy libijskiej. W trakcie spotkania cudzoziemcy otrzymywali informacje. Rozdawano im także ulotki informacyjne w językach: czeczeńskim, rosyjskim, gruzińskim, angielskim czy francuskim. Cudzoziemcy byli informowani o warunkach abolicji, miejscach składania wniosków i czasu oczekiwania na decyzję. Pracownicy fundacji, będący obywatelami Czeczenii, Algierii i Gruzji, cały czas pomagają cudzoziemcom składać do wojewodów wnioski o abolicję. W ramach kampanii Polska Akcja Humanitarna pomaga cudzoziemcom chcącym skorzystać z abolicji, w wypełnianiu wniosków o legalizację pobytu. Wolontariusze PAH-u zapraszają do biur znajdujących się na terenie Warszawy, Krakowa i Torunia – od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-17:00. Informacje są udzielane m.in. w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Więcej na ten temat można znaleźć pod adresem: www.abolicja.gov.pl

Cały czas na stronie internetowej www.abolicja.gov.pl uruchomionej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców publikowane są aktualne informacje, dotyczące trwającej na terenie kraju abolicji. Na stronie tej cudzoziemcy znajdą formularze wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na terenie Polski (także w języku rosyjskim oraz wietnamskim), a ponadto praktyczne porady: jak prawidłowo wypełnić wniosek o abolicję, adresy urzędów wojewódzkich, organizacji pozarządowych i punktów informacyjnych. Zainteresowani abolicją mogą pobrać ze strony ulotki i plakaty informacyjne. Materiały dostępne są także w trzech wersjach językowych: (po angielsku, rosyjsku i wietnamsku).

Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znajduje się poradnik informacyjny dotyczący abolicji, w czterech wersjach językowych: angielskim, rosyjskim, wietnamskim i ukraińskim. Dzięki nim cudzoziemcy mogą dowiedzieć się na temat możliwości zalegalizowania swojego pobytu w Polsce.

O abolicji informują także wojewodowie. Informacje są udzielane bezpośrednio w urzędzie, a także za pośrednictwem stron internetowych urzędów wojewódzkich. W urzędach wojewódzkich, organizacjach pozarządowych, ośrodkach dla cudzoziemców zostały wywieszone plakaty informacyjne „Bądź legalnie.Abolicja.gov.pl”.

Wojewodowie w całym kraju od początku stycznia br. przyjmują wnioski od cudzoziemców. Dotąd wpłynęło już łącznie około 3 tys. wniosków o abolicję, z czego najwięcej przeszło 2 tys. 200 w województwie mazowieckim. Najliczniej o abolicję występują obywatele Wietnamu, Ukrainy i Armenii.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypomina, że z abolicji mogą skorzystać cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nielegalnie 1 stycznia 2012 roku, a ponadto ich pobyt w naszym kraju jest:

nieprzerwany co najmniej od 20 grudnia 2007 roku,
nieprzerwany co najmniej od 1 stycznia 2010 roku, którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu

oraz
wobec których 1 stycznia 2010 roku trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku.

Zalegalizowanie pobytu odbywa się w formie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, które jest udzielane na 2 lata. W tym czasie cudzoziemiec może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez zezwolenia oraz prawnie uregulować swój dalszy pobyt w Polsce. Postępowania w tych sprawach prowadzą wojewodowie.

Wniosek o zalegalizowanie pobytu cudzoziemcy można składać do 2 lipca 2012 roku, do wojewody właściwego ze względu na miejsce ich pobytu. Wnioski te są przyjmowane przez pracowników wydziałów lub oddziałów do spraw cudzoziemców urzędów wojewódzkich.

Mswia.gv.pl

Similar Posts