Tag Archives: Radomskie Stowarzyszenie Rom

Romowie wśród innych – popularyzowanie pozytywnego wizerunku Romów

Romowie wśród innych – popularyzowanie pozytywnego wizerunku Romów

Romowie wśród innych – popularyzowanie pozytywnego wizerunku Romów w Radomiu Romowie są jedną z najliczniejszych mniejszości etnicznych w Polsce, co nie przekłada się na znajomość ich kultury, zrozumienia zachowań czy stopień integracji wśród pozostałej społeczności. Statystyki dotyczące sytuacji Romów w Polsce i Europie dostępne w analizach Komisji Europejskiej czy organizacji pozarządowych jak European Roma Right Center oraz European Roma Information Office są zatrważające.…

Europejskie Centrum Kultury i Edukacji Romów

Europejskie Centrum Kultury i Edukacji Romów Europejskie Centrum Kultury i Edukacji Romów – cel powstania Powstanie Europejskiego Centrum Kultury i Edukacji Romów jest najważniejszym celem jakie Radomskie Stowarzyszenie Romów pragnie zrealizować. Według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu mieszka ok.…
Top