Mniejszości

Wspólne posiedzenie rządów Polski i Niemie

Wspólne posiedzenie rządów Polski i Niemiec Dziś (21 czerwca br.) w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie rządów Polski i Niemiec pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska

Wspólne posiedzenie rządów Polski i Niemiec
Dziś (21 czerwca br.) w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie rządów Polski i Niemiec pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska i kanclerz Angeli Merkel. Wcześniej w MSWiA spotkali się: Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji, Tomasz Siemoniak, sekretarz stanu w MSWiA oraz Christoph Bergner, parlamentarny sekretarz stanu, pełnomocnik rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. wysiedlonych i mniejszości narodowych.

Podczas spotkania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji strony polska i niemiecka podkreśliły znaczenie postulatów zawartych we Wspólnym Oświadczeniu Okrągłego Stołu w sprawie wspierania obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech oraz niemieckiej mniejszości w Polsce, zgodnie z polsko-niemieckim Traktatem o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanym 12 czerwca br. w Warszawie. Rozmawiano również o kolejnym spotkaniu w ramach polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu.

Wspólne posiedzenie rządu Polski i Niemiec odbyło się z okazji 20-tej rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Traktat został zawarty 17 czerwca 1991 r.

Podczas spotkania proklamowano również Deklarację Rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20-tej rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Wspólna deklaracja stanowi podsumowaniem ostatnich 20 lat w stosunkach polsko-niemieckich. Zawiera również listę około 100 wspólnych przedsięwzięć na najbliższe lata. Dotyczą one m.in. współpracy transgranicznej, energetycznej, infrastrukturalnej oraz partnerstwa w ramach Unii Europejskiej.

W programie zapisano, że obydwa kraje będą regularnie uzgadniać stanowiska i wspólnie walczyć z kryzysem finansowym. Polska i Niemcy mają ściśle współpracować w Unii Europejskiej. Niemcy będą współdziałać z Polską podczas rozpoczynających się w tym roku negocjacji nad europejskim budżetem. Polska i Niemcy będą także ściśle uzgadniały stanowiska, wnosząc wkład w rozwój silnej i efektywnej Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

Polska i Niemcy rozwijać będą współdziałanie w ramach Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku na rzecz zwalczania i zapobiegania przestępczości. Służby policyjne obu krajów będą współdziałać z związku z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej w 2012 r.

A to już wiesz?  Jak żyć i nie zwariować na obczyźnie czyli rzecz o Anglii

Polska i Niemcy mają również zwiększyć współprace kulturalną i wymianę młodzieży. Przy wsparciu strony niemieckiej utworzone ma zostać Biuro Polonii w Berlinie, które będzie reprezentować interesy wszystkich organizacji polskich w Niemczech. Za naszą zachodnią granicą powstać ma Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech.

17 czerwca br. w Berlinie odbyły się niemieckie uroczystości obchodów 20-tej rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Wzięli w nich udział: prezydent RP Bronisław Komorowski, prezydent Niemiec Christian Wulff oraz Tomasz Siemoniak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

za http://www.mswia.gov.pl/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy